مرکز پیش دبستان غیر دولتی غنچه های بنفشه

مرکز پیش دبستان غیر دولتی غنچه های بنفشه

مرکز پیش دبستانی غیر دولتی غنچه های بنفشه زیر مجموعه مدرسه دولتی دخترانه شهید بهزادی می باشد گه فعالیت خود را از سال 1389 آغاز نموده است .

این مجموعه زیر نظر آموزش و پرورش منطقه 2 تهران بوده و کلیه فعالیت مدیر و مربیان مرکز توسط معاونت پیش دبستانی آموزش و پرورش منطقه 2 رصد و مورد ارزیابی قرار میگیرد.